Lektoriranje diplomskih nalog že od 1,49 EUR!

Naša storitev lekture je lektura z garancijo (potrdilom), ki jo opravijo izkušeni strokovnjaki, kar je zagotovilo naročniku, da je storitev brezhibna.

Zavedati se je potrebno, da je lektoriranje strokovna veščina (jezikovno-slogovni pregled besedila, ne le odprava tipkarskih napak) in odgovorno dejanje, zato je zelo pomembno, da takšno delo opravi strokovnjak (profesor slovenskega jezika). Naši lektorji so jezikoslovci, ki najbolje poznajo slovnico in pravopis. Z jezikovnim čutom odpravljajo tudi slogovne napake, pri čemer spoštujejo avtorjeve jezikovne strategije.

Lektoriramo besedila:

– članke v časopisih,
– reklamna besedila,
– diplomske naloge,
– magistrske naloge,
– doktorate,
– eseje,
– spletne objave,
– spletne strani,
– druga strokovna besedila.

Več o ponudbi si lahko preberete tukaj!

Deli ta prispevek