Pravni in splošni pogoji poslovanja

1. člen
Navedeni splošni pogoji se nanašajo na uporabo rešitev, izdelkov, storitev in uporabo spletne strani ter socialnih omrežij skupine Virtual oziroma podjetij v skupini. Splošni pogoji so tudi sestavni del ponudb in računov.

2. člen
Podjetja v skupini Virtual spoštujejo zasebnost svojih uporabnikov. Podatki o uporabnikih ne bomo posredovali tretjim osebam. Z uporabo spletne strani soglašate, da se podatki, ki jih oddate na spletnih strani preko spletnih obrazcev ali elektronske pošte lahko uporabljajo tudi za marketinške namene podjetij v skupini Virtual.

3. člen
Storitev, izdelek ali rešitev bo s strani podjetja izvedena v roku, ki je opredeljen v ponudbi ali v drugi komunikaciji s stranko, kar lahko vključuje tudi sporočila poslana po elektronski pošti ali drugih elektronskih, telekomunikacijskih ali tiskanih medijih.

4. člen
Naročilo je sprejeto in se prične izvajati, ko prejmemo celotno gradivo oz. dokumentacijo ter dogovorjeno predplačilo (avans). predplačilo se hkrati smatra kot sklenitev pogodbe oziroma dokončni dogovor med naročnikom in izvajalcem, v kolikor ni med naročnikom in izvajalcem sklenjena druga pogodba. V kolikor naročnik med izvajanjem naročila odstopi od pogodbe oziroma dogovora se znesek predplačila upošteva kot poplačilo vseh do takrat nastalih stroškov izvajalca (npr. analiza stranke in konkurence, ideje in predlogi, izdelava predlogov oz. vzorcev, svetovanje, kilometrina, stroški nastali za izdelavo ponudbe, …).

5. člen
Pri naročilu storitve registracije ali podaljšanje domene ne vračamo denarja, ravno tako ne moremo ime domene zamenjati za drug naziv, saj se registracija izvaja pri drugih ponudnikih (uradnih registrarjih), ki ne sprejemajo reklamacij od časa ko je domena že v postopku registracije.
Mesec dni pred potekom domene, naročnika (lastnika domene) o tem obvestimo in mu pošljemo ponudbo ali račun za podaljšanje. V kolikor račun v navedeni valuti ni poravnan, domene ne podaljšamo, posledično pa domena po veljavnosti preide v stanje t.i. karantene, čez 30 dni pa ponovno v prosto prodajo na trg. V kolikor stranka želi svojo domeno ponovno aktivirati iz t.i. karantene mora poravnati administrativni strošek, ki je odvisen od vrste domene in registratorja (strošek je lahko od 15,00 EUR do nekaj 100 EUR). Odgovornosti zaradi nedelovanja spletne strani in e-pošte, ki se nanaša na podaljšanje registracije domene ne prevzemamo. Čas, ki je potreben za ponovno delovanje storitev na domeni, ki je bila v karanteni, je odvisen od registrarja in lahko traja od nekaj ur do nekaj dni.

6. člen
Podjetje ne odgovarja za vsebine na spletnih straneh in drugih rešitvah, ki jih uporabljajo naročniki, kakor tudi ne za njihov izvor, avtorske pravice, ali za kakršnekoli posledice, ki bi nastale z vsebinami na spletnih rešitvah naročnikov. Odgovornost zanje je izključno na strani naročnika. Slednji prav tako polno odgovarja za skladnost svojih vsebin in spletne strani v celoti z zakonodajo. V primeru zahteve s strani državnega organa ali drugi pristojnih oseb in zakonitih imetnikov materialnih avtorskih pravic, sme podjetje odstraniti tovrstne vsebine iz spletne strani naročnika oz. slednjo izklopiti do ustrezne ureditve. V primeru ponavljajočih se kršitev sme podjetje enostransko prekiniti pogodbo z naročnikom, ki ob tem izgubi možnost povračila plačanih storitev ali izdelkov oz. rešitev, hkrati pa je dolžan poravnati vse morebitne odprte postavke.
Naročnik mora prav tako skrbeti za varnost svojega sistema in na strežnik ne sme nalagati spornih, škodljivih, nezakonitih datotek in drugih podatkov, ali pošiljati nezaželene oz. vsiljene elektronske pošte (znane kot “spam”). V tem primeru si izvajalec pridržuje odstraniti vsebine iz spletne strani naročnika oz. onemogočiti tovrstno izvajanje aktivnosti.

7. člen
Podjetje si prizadeva za varno delovanje strežnikov, spletnih strani in drugih rešitev, vendar ne prevzema nobene odgovornosti (tudi ne za škodo) za nedelovanje storitev zaradi nepredvidenih napak, hekerskih napadov in drugih dogodkov, ki bi preprečevali normalno delovanje storitev ali pa bi povzročili izgubo podatkov ali kako drugače pripeljali do neželenih rezultatov. V teh primerih lahko podjetje povrne le strošek gostovanja na strežniku, ki še ni bilo izkoriščeno do konca zakupljenega obdobja. V izogib tem težavam strankam omogočamo, da pri nas naročijo izdelavo varnostne kopije spletne strani oz. drugih tovrstnih rešitev.

8. člen
Vsebine naših spletnih strani so informativne. Podjetja ne prevzemajo odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta poskušamo zagotavljati točnost in ažurnost objavljenih podatkov, vendar žal ne moremo jamčiti in prevzeti odgovornosti za njihovo točnost in celovitost.

9. člen
Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

10. člen
Cene objavljene na spletnih straneh ne vsebujejo davka na dodano vrednost.

11. člen
Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev in da jih v celoti sprejema.

Uporaba piškotkov

Podrobnosti o piškotkih (cookies)